ธ.ค.
16
Event Time: 8.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม , ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม” หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม” ร่วมมือกันจัดงาน “เทศกาลกินปลาทู และของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 14” ในวันที่ 16-25 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และในบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีชื่อตอนว่า “กิน อยู่ พอเพียง”

ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปีจะเป็นช่วงที่ปลาทูเดินทางมาหากินในบริเวณปากอ่าวไทยที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นช่วงที่ปลาทูเติบโตเต็มที่หรือที่เรียกกันว่า “ปลาทูสาว” ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย และยังมีรสชาติอร่อย จนทำให้ “ปลาทูแม่กลอง” หรือปลาทูหน้างอคอหัก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันไปทั่ว”” ซึ่งมีสินค้าให้ทุกท่านเลือกซื้อกันอย่างมากมาย ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารที่ทำจากปลาทูอย่างหลากหลาย” รับรองคุณภาพและความอร่อยโดยร้ายอาหารชื่อดังในจังหวัดสมุทสงคราม โดย” ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยว “เส้นทางสายปลาทูแม่กลอง” เผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกัน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิตของปลาทูอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มี” ลานวิถึชุมชนคนแม่กลอง ที่นำเสนอสิ่งดีๆ อันทรงคุณค่าของชาวแม่กลองแก่สายตามนักท่องเที่ยว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ประกอบด้วย

– ลานชุมชนคนประมง นักท่องเที่ยวจะได้ชมโป๊ะปลาทูจำลอง นิทรรศการปลาทูและปลาทูตัวเป็นๆ
– ลานเสน่ห์แม่กลอง” นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวย่านสถานีรถไฟและตลาดแม่กลองในบรรยากาศย้อนอดีต และร่วมถ่ายรูปกับขบวนรถไฟจำลอง
– ลานแกลลอรี ปีนี้เสนอภาพถ่ายจากช่างภาพอิสระในหัวข้อ “มะพร้าว คือ ชีวิต” แบบดูไป อ่านไป คิดไป ยิ้มไป
– ลานสุขภาพ” นำเสนอไลฟ์สไตส์ของคนสมัยใหม่ที่ต้องอยู่อย่างมีกึ๋น” ในหัวข้อื “การบริโภคอย่างพอเพียง”
– ลานพลพรรครักปลาทู” จากกลุ่มสาระในสวนและชมรมปลาทูคะนองแฟนคลับ
– ลานติดไม้ติดมือ” จำหน่ายของที่ระลึกจากงาน” โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย

นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมดี ๆ” อีกมากมาย” เช่นลานดนตรียามเย็น , ลานหนังแกล้มเล่า , ลาน 111 ปี สมุทรสงคราม , ลานจดหมายเหตุเมืองแม่กลอง เป็นต้น และในวันเปิดงาน (16 ธันวาคม 2554)” ขอเชิญร่วมให้กำลังใจน้องๆ ในกิจกรรมการประลองปรุงอาหาร “เมนูปลาทู” หนูทำได้”

สอบถามรายละเอียดเทศกาลกินปลาทูเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม” โทร. 034-752-847 ถึง 8