มี.ค.
28
Event Time: 10.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เทศกาลลิ้นจี่ของดีสมุทรสงคราม 2557 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2557 ถึง 7 เมษายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม