บ้านศิริพร บรรยากาศรื่นรมย์ น่าอยู่ น่าอาศัย มีบรรยากาศสวยงาม การบริการน่าประทับใจ เป็นกันเอง และให้ความอนุเคราะห์ที่ดีในการประสานงาน เหมาะสมที่มีจิตบริการ และในส่วนอาคารบ้านพัก สะอาดเป็นระเบียบ