พ.ค.
13
Event Time: 00.00 / Event Location: ตลาดร่มหุบ

รถไฟสายแม่กลอง จะหยุดให้บริการตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2558 ถึง 8 พฤศจิกายน 2558 (6 เดือน) เพื่อปรับปรุงเส้นทางเดินรถไฟ ระหว่างนี้จะไม่มีรถไฟผ่านตลาดร่มหุบให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะคะ

UPDATE 1 เมษายน 2559: ขณะนี้การปรับปรุงรางเสร็จสิ้นแล้ว ตลาดร่มหุบเปิดให้บริการตามปกติ

รถไฟออกจากสถานีแม่กลอง
06.20 น. / 09.00 น. / 11.30 น. / 15.30 น.
รถไฟเข้าสู่สถานีแม่กลอง
08.30 น. / 11.10 น. / 14.30 น. / 17.40 น.