ก.ย.
05
Event Time: 07.00 น. / Event Location: วัดแก่นจันทร์เจริญ

ประเพณี ตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2554 โดยวัดแก่นจันทร์เจริญ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานประเพณี ?ตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย? ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป ณ วัดแก่นจันทร์เจริญ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ประเพณีตักบาตรขนมครก-น้ำตาลทราย จัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวัน จันทร์ที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อสืบทอดประเพณีทำบุญตักบาตรที่มีมาแต่พุทธกาล โดยประเพณีตักบาตรขนมครกนี้ได้มีการเลียนแบบมาจากประเพณีการตักบาตรขนมเบื้องของพระราชพิธีในวัง ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนถึงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจนำข้าวสารมาหมักค้างคืนไว้ พอถึงรุ่งเช้าก็จะช่วยกันโม่แป้ง เก็บมะพร้าวมาคั้นกะทิ หลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดแป้งทำขนมครก และร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดแก่นจันทร์เจริญ โทร. 0 3473 0760 0 3476 1510 หรือ อบต.บางพรม โทร. 0 3473 0516