เม.ย.
13
Event Time: 08.00 น. / Event Location: อุทยาน รัชกาลที่ ๒

เทศกาลสงกรานต์ปี 2556 นี้ หากท่านไม่อยากเดินทางไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 นี้ อุทยานรัชกาลที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม ใกล้ตลาดน้ำอัมพวา ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ขึ้น ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การสรงน้ำพระ กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการแสดงเพื่อความบันเทิงแบบวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทยเยาวชนเมืองแม่กลอง การบรรเลงดนตรีปี่พาทย์ไม้แข็ง การบรรเลงแตรวงไทย การแสดงละครชาตรีโบราณ การแห่กลองยาว และการแสดงหุ่นกระบอก

พร้อมกันนี้ท่านยังสามารถเดินทางมานมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่กลอง ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม หรือจะเที่ยวในแบบสบาย ๆ ซื้ออาหาร ขนม ของฝากของที่ระลึกจากตลาดน้ำอัมพวาได้อีกด้วยครับ