ม.ค.
28
Event Time: 10.30 -15.30 น. / Event Location: โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

เชิญชมการสาธิตทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% เอกลักษณ์วิถีชีวิตของคนอัมพวา จากสวนโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 -15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 034-752245