ส.ค.
21
Event Time: 09.00 น. / Event Location: ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เชิญเที่ยวชม งานส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม ชิมและซื้อส้มโอขาวใหญ่ จากชาวสวนสมุทรสงครามโดยตรง และสินค้าจากชุมชนอีกกว่า 100 ร้านค้า ในราคาพิเศษที่สุด ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 นี้ ณ​ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

งานส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม 21-23 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม