ก.พ.
25
Event Time: 09.00 น. / Event Location: อุทยาน รัชกาลที่ ๒

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCOให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก รวมทั้งเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ ดังนั้น มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กรมศิลปากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงกำหนดจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2555” ซี่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งเรื่องราววิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม เช่น


– โครงการปลูกมะพร้าว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 85 สายพันธุ์
– นิทรรศการเรื่องของมะพร้าว
– วิจิตรมณเฑียร กิจกรรมวาดภาพ-ระบายสี
– การสาธิตการทำขนมไทย เช่น มังกรคาบแก้ว ค้าวคาวเผือก เป็นต้น
– ชมการจัดแสดงบอนสี
– ชมงานประดับมุก งานทำหัวโขน งานช่างสิบหมู่ งานช่างทองหลวง
– ชมการแสดงละครชาตรี การแสดงหุ่นกระบอก
– ชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน จากยุวศิลปินของมูลนิธิ ร.2

โขนชุด สร้างกรุงลงกา-พระรามตั้งทัณฑ์บน
ส่วนไฮไลท์สำคัญคือการแสดงโขนที่หาชมได้ยากในชุด “สร้างกรุงลงกา-พระรามตั้งทัณฑ์บน” โดยศิลปินกรมศิลปากร นอกจากนี้ยังสามารถชมนิทรรศการ “เรือจิ๋ว” ,”ตักไข่ชิงโชค” , เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ “ตลาดโก้งโค้ง” อาหารจากมะพร้าว สินค้าจากชุมชน ขนมไทยในวรรณคดี และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยวบรรยากาศและความประทับใจ รวมถึงมีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป