ก.พ.
22
Event Time: 12.00 น. เป็นต้นไป / Event Location: อุทยาน รัชกาลที่ ๒ (อัมพวา)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) จังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงานฯ และจะทรงเปิดพระที่นั่งสนามจันทร์ (จำลอง) ซึ่งพระที่นั่งสนามจันทร์นี้ จำลองจากพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับทรงพระราชสำราญพระอริยาบถ ตลอดจนทรงงานช่างตามที่โปรดปรานเป็นนิจ บางครั้งเป็นที่เสด็จออกขุนนางแทนการเสด็จออกที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นพลับพลาโถงไม้ขนาดเล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรัก ปิดทอง ประดับกระจกอย่างงดงาม รวมทั้งพระองค์จะทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตไทยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งดำเนินการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในอาคารเรือนไทยทั้งสองหลัง

โดยภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก นิทรรศการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ นิทรรศการว่าด้วยเรื่องบัว สาธิตงานดอกไม้สด ร้อยมาลัย เครื่องแขวน สาธิตงานเครื่องทองประกอบย่านลิเภา สาธิตฟั่นธูป ควั่นเทียน การประกวดบอนสี สาธิตการทำขนมไทย เช่น ปั้นสิบ ทองพลุ ม้าฮ่อ ขนมเบื้องไทย ขนมดอกลำดวน มะปรางริ้ว เป็นต้น และยังมีการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจากกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ละครชาตรี จากคณะครูทองใบ เรืองนนท์ การแสดงหุ่นกระบอกจากคณะชูเชิดชำนาญศิลป์ สมุทรสงคราม ที่สำคัญขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่ ละครนอก “เรื่องสังข์ทอง” ตอน หนีนางพันธุรัต และที่พลาดไม่ได้คือ การแสดงโขนกลางแจ้งจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชุดศึกกุมภกรรณ ตอน องคตสื่อสาร กุมภกรรณทดน้ำ โดยผู้ที่สนใจชมการแสดงโขน ในรอบวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมที่ มูลนิธิ ร.2 โทร. 0 2628 7217, 0 2281 7435 ในราคา 500 บาท 300 บาท และ 50 บาท สำหรับรอบวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดให้เข้าชมฟรี จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2557 ครั้งนี้

ติดต่อ อุทยาน ร.2 โทร. 034 751 376