ก.พ.
07
Event Time: 15.00 น. / Event Location: อุทยาน ร.2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ที่อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร.2) ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ซึ่งในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานงาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมกัน

– นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ ร.2
– วิจิตรมณเฑียร กิจกรรมตามพระราชดำริ ประกวดวาดภาพ “ดอกไม้งามในอุทยานฯ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
– นิทรรศการด้านจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย หัตถศิลป์ เครื่องโลหะ รูปพรรณและอัญมณี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)
– โครงการรักการอ่าน
– อุทยานไม้มงคล (ต้นไม้ตามพระนามสมเด็จพระเทพฯ) เช่น ม่วงเทพรัตน จำปีสิรินธร เป็นต้น
– เรื่องของขนม เช่น สาธิตการทำขนมไทย ทองพลุ ม้าฮ่อ มะปรางริ้ว ขนมพื้นบ้านชาวอัมพวา เป็นต้น
– การออกร้าน จิตรลดา จิปาถะ ร้านภัทรพัฒน์ ร้านกาชาดสมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์โอทอป
– ตลาดน้ำอุทยานฯ
– การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านจากกลุ่มศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ ละครชาตรี จากคณะครูทองใบ เรืองนนท์ การแสดงหุ่นกระบอกจากคณะชูเชิดชำนาญศิลป์ สมุทรสงคราม

ที่สำคัญขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ ได้แก่ ละครใน “เรื่องอิเหนา” ตอน อิเหนาหลงจินตะหรา และที่พลาดไม่ได้คือ การแสดงโขนกลางแจ้งจากกรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ โดยผู้ที่สนใจชมการแสดงในรอบวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมที่มูลนิธิ ร.2 โทร.0-2628-7217, 0-2281-7435 ในราคา 500 บาท 300 บาท และ 50 บาท สำหรับรอบวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เปิดให้เข้าชมฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยาน ร.2 โทร.0-3475-1376 หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร.0-3475-2847-8 e-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย