ก.ย.
20
Event Time: 10.00 / Event Location: ตลาดน้ำท่าคา

เทศกาลกระยาสารท (Krayasart Thai Dessert Festival) ทำบุญแห่เรือ ผ้าป่ากระยาสารท ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ ตลาดน้ำท่าคา
– แข่งขันกวนกระยาสารท
– แห่เรือกระยาสารท
– ทอดผ้าป่าทางน้ำ
– จำหน่ายกระยาสารทจากน้ำตาลมะพร้าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา โทร.034-753-728