บ้านศิริพร ทำให้มีความรู้สึกดีมากขึ้้น ผ่อนคลาย และทำให้มีความสุขดีที่ได้มากับพี่ ๆ