วันเกิดปีนี้มาฉลองที่อัมพวา รู้สึกดีมากมาย เนื่องจากไม่เคยมาเลยอัมพวา แต่สุดท้ายก็ได้มาสมใจ ยังได้มาพักผ่อนที่ “บ้านศิริพร รีสอร์ท” ซึ่งประทับใจมากมาย คิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกที่นี่ เพราะทุกอย่างลงตัวไม่ว่าจะห้องพัก บรรยากาศ ความเป็นส่วนตัว ที่สุดทุกอย่างเลย